Prijava

O procesu

Kreiranjem korisničkog naloga na portalu www.digitala.press postajete učesnik programa koji pruža obilje informacija u upotrebi društvenih mreža i Interneta u savremenom novinarstvu i održivosti.

Prijavite svoju poduzetničku ideju do 15. juna 2019. godine, i razvijajte je uz našu tehničku i mentorsku podršku.