O programu

Digitala.press je program namijenjen novinarima u Bosni i Hercegovini kojima su potrebne dodatne vještine za korištenje društvenih mreža i digitalnih alata u svakodnevnom poslu.

Digitalno doba olakšalo je put do informacija, ali i donijelo nove izazove kada je riječ o njihovoj provjerljivosti i pouzdanosti. Namjera ovog programa jeste da pruži novinarima dovoljno vještina za korištenje svih prednosti društvenih mreža i Interneta, ali i da ih pripremi za prepoznavanje lažnih ili zlonamjernih vijesti i da im pomogne da postave jasne etičke i zanatske granice.

Program je namijenjen novinarkama i novinarima svih dobi, bilo da se bave novinarstvom u nekom od „novih“ medija ili rade u tradicionalnim redakcijama štampanih ili elektronskih medija.

Vijesti

Foto: Tačno.net Jedan od opštih ciljeva “Programa osnaživanja nezavisnih medija” (“Independent Media Empowerment Program” ili skraćeno IMEP) je da doprinese jačanju nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u BiH kroz jačanje održivosti medijskih kuća,...
Foto: Ilustrativna fotografija Uspostavljanje nacionalnih baza podataka i stalnih radnih grupa koje bi koristile vlastima u radu na predmetima koji se odnose na sigurnost novinara, jedno je od rješenja koje je predloženo na...
Foto: Društvene mreže, Radio Slobodna Evropa Velika Britanija je prvi put iznela predlog za direktnu regulaciju društvenih mreža, čiji visoki rukovodioci bi mogli biti novčano kažnjeni ako štetni sadržaji poput terorističke propagande ili...