Foto: Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta

USAD-ov Balkans Media Assistance Program je u periodu od 31.1. do 2.2.2019. godine održao Prvi godišnji medijski forum. Iskoristili smo ovu priliku da razgovaramo sa uticajnim ljudima iz regiona o medijskim inovacijama, iskustvima i dobrim praksama.

Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, objašnjava kako je digitalizacija ubrzala protok informacija te je došlo do kompletne promjene pozicije agencije u odnosu na prije 10 ili 15 godina. Uz pomoć društvenih mreža distribucija vijesti, kao i sve ostalo, u mnogome je olakšano. Ipak, u skladu sa ovim, problem sa kojima će se susretati agencije su pravila o autorskim pravima. Takodjer, neophodno je da se agencije sada uklapaju u nove trendove. Moraju se nalaziti nove forme da bi se došlo do ljudi koji će konzumirati njihove sadržaje. Mediji, s druge strane, i dalje koriste usluge agencija za svakodnevno prikupljanje aktuelnih informacija.

Izvor: Balkansmedia