U ovoj lekciji ćete upoznati sa principima projektne nastave. Razumećete zašto je važna i videćete kako projektnu nastavu možete primenjivati u radi sa učenicima uzrasta 10-12 godina na temama kao što su pišenje kod mladih.

Projektna nastava nije predmet, već moderan pristup u radu sa decom svih uzrasta. U tradicionalnim oblicima nastave učitelji i nastavnici planirali su čas kao frontalno obraćanje učenicima ili dijalog koji se u praksi uvek ograničavao na grupu najzainteresovanijih. U takvom pristupu problem je motivacija učenika, ali i praktičnost onoga što podučavamo. Projektna nastava koristi inteligenciju grupe, od učenika formira tim nalazeći mesto za svakoga i orijentiše ih kao obrazovnim ishodima koje realizuju kroz zajednički rad na tzv. projektnom izazovu

Nastavnik u kontekstu projektne nastave nije čak ni predvodnik. On je mentor, savetnik i istraživač koji pomaže učenicima da svesno prođu kroz sve faze procesa projektne nastave. Postoji sedam faza procesa koje zajedno čine nešto što se smatra Zlatnim standardom projektne nastave

Projektna nastava počeće od postavljanja Izazovnog problema ili pitanja za istraživanje. Naš posao je da nekako probudimo znatiželju kod učenika, prihvatimo njihove autentične stavove i izbore (koje inače svi imamo) kao polaznu tačku, a zatim ih vodimo kroz proces refleksije i kritičkog sagledavanja rešenja do koga su zajednički došli. U ovom modelu nastave jako je važno i javno izlaganje koje slavi rezultate rada, ali takođe pomaže učenicima da u refleksiji sa drugima dodatno sagledaju i promisle svoja rešenja. Ovako zaokružen projektni zadatak može se unapređivati iz godine u godinu, uključivati više predmetnih i međupredmetnih kompetencija i ima prednost što će ga svaka grupa, ako dođemo do prave autentičnosti svih učenika kao pojedinaca, uvek na kraju uraditi sasvim drugačiji zadatak.