1
Digitala.press - Kako biti na Facebooku?

Dobrodoši u digitalnu učionicu za novinarke i novinare!

Prije nego započnete korištenje Facebooka kao kanala komunikacije sa svojim ciljnim grupama, bitno je da znate zašto, kako i kad koristiti ovu najrasprostranjeniju društvenu mrežu i iskoristiti njenu prednost za samopromociju ili promociju printanog ili online medija.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Projekat Digitala.press realizuje Propulsion Fond.

1
Digitala.press - Kako biti na Facebooku?

Dobrodoši u digitalnu učionicu za novinarke i novinare!

Prije nego započnete korištenje Facebooka kao kanala komunikacije sa svojim ciljnim grupama, bitno je da znate zašto, kako i kad koristiti ovu najrasprostranjeniju društvenu mrežu i iskoristiti njenu prednost za samopromociju ili promociju printanog ili online medija.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Projekat Digitala.press realizuje Propulsion Fond.