1
Digitala.press - Novinarstvo na Facebooku

Dobrodoši u digitalnu učionicu za novinarke i novinare!

Možemo se složiti da je Facebook jedan od boljih kanala za medijske organizacije putem kojih mogu da komuniciraju sa publikom. Donosimo vam dobre prakse kolega novinara ili medija koji na najbolji način koriste sve prednosti i alate koje im Facebook pruža.

Projekat Digitala.press realizuje Propulsion Fond.

1
Digitala.press - Novinarstvo na Facebooku

Dobrodoši u digitalnu učionicu za novinarke i novinare!

Možemo se složiti da je Facebook jedan od boljih kanala za medijske organizacije putem kojih mogu da komuniciraju sa publikom. Donosimo vam dobre prakse kolega novinara ili medija koji na najbolji način koriste sve prednosti i alate koje im Facebook pruža.

Projekat Digitala.press realizuje Propulsion Fond.